Cookie

Tieto Zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 26. decembra 2022 a vzťahujú sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku

1. Úvod

Naša webová stránka, https://bezbolesti.sk (ďalej: „webová stránka“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (pre pohodlie sú všetky technológie označované ako „cookies“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme angažovali. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní cookies na našej webovej stránke.

2. Čo sú cookies?

Súbor cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webovej lokality a ukladá váš prehliadač na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas ďalšej návštevy.

3. Čo sú skripty?

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správne a interaktívne fungovanie našej webovej stránky. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je webový maják?

Webový maják (alebo pixelová značka) je malý, neviditeľný kus textu alebo obrázka na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webovej lokality. Na tento účel sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje o vás.

5. Súbory cookie

5.1 Technické alebo funkčné cookies

Niektoré súbory cookie zaisťujú, že určité časti webovej stránky fungujú správne a že vaše používateľské preferencie zostávajú známe. Umiestnením funkčných cookies vám uľahčujeme návštevu našej webovej stránky. Pri návšteve našej webovej stránky tak nemusíte opakovane zadávať rovnaké údaje a napríklad položky zostávajú vo vašom nákupnom košíku až do zaplatenia. Tieto cookies môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Marketingové/sledovacie súbory cookie

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie používateľských profilov na zobrazovanie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tejto webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

6. Umiestnené cookies

Elementor

– Štatistické (anonymné)

Google reCAPTCHA

– Funkčné, nutné, Marketingové

Google Maps

– Marketingové

7. Súhlas

Keď prvýkrát navštívite našu webovú stránku, zobrazí sa vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookie. Hneď ako kliknete na „Uložiť“, súhlasíte s tým, aby sme používali kategórie súborov cookie a zásuvných modulov, ktoré ste si vybrali vo vyskakovacom okne, ako je popísané v týchto Zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že naše webové stránky už nemusia správne fungovať.

Funčné (Vždy aktívne)

Technické uloženie alebo prístup je nevyhnutne potrebný na legitímny účel umožnenia používania konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo výlučne na účely vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.

Marketingové

Technické úložisko alebo prístup je potrebný na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

8. Povolenie/zakázanie a vymazanie cookies

Na automatické alebo manuálne vymazanie súborov cookie môžete použiť svoj internetový prehliadač. Môžete tiež určiť, že určité súbory cookie sa nesmú umiestňovať. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača tak, aby ste pri každom umiestnení súboru cookie dostali správu. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že naša webová stránka nemusí fungovať správne, ak sú vypnuté všetky súbory cookie. Ak vymažete súbory cookie vo svojom prehliadači, budú umiestnené znova po vašom súhlase, keď znova navštívite naše webové stránky.

9. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
Právo na opravu: máte právo kedykoľvek si doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a na vymazanie vašich osobných údajov.
Právo na prenosnosť údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k inému prevádzkovateľovi.
Právo namietať: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Toto dodržiavame, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Pre uplatnenie týchto práv nás prosím kontaktujte. Pozrite si prosím kontaktné údaje v spodnej časti týchto Zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

10. Kontaktné údaje

V prípade otázok a/alebo komentárov týkajúcich sa našich Zásad používania súborov cookie a tohto vyhlásenia nás kontaktujte pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

Do funkcie sa zapojil Ing. Andrea Bagemihl N.A.T.
Slov. národ. povstania 211
962 33 Budča, Slovensko
Slovensko
Webstránka: https://bezbolesti.sk
E-mail: ks.itselobzeb@ofni
Telefónne číslo: +421(0) 918 679 935

Tieto pravidlá používania súborov cookie boli zosynchronizované s webom cookiedatabase.org 26. decembra 2022