Viac pochopenia a nadhľadu

Pre viac pochopenia a nadhľadu - Poradňa pre zmenu pohľadu na vlastné telo

Chceš získať viacej informácií a súvislostí o tvojom tele?

Veľa ľudí žije od svojho tela „oddelene“ a myslia si, že naň nemajú žiadny vplyv.

Materialistické myslenie posledných 200 rokov sa prenieslo do všetkých oblastí nášho života. Človek začal byť považovaný za stroj, ktorý pozostáva zo súčiastok, ktoré sa dajú ľahko vymeniť.

Mojou víziou je, aby sme si spomenuli, kto sme.

Aby sme nadviazali zase vzťah k svojmu vlastnému telu a získali tak k nemu dôveru.

Aby sme si začali klásť otázky, čo je skryté za našimi “chorobami“ !

Aby sme získali nový pohľad na vlastné telo.

Tieto poznatky vedú k rozšíreniu vlastného obzoru a k zlepšeniu zdravia a kvality života. Takto získaná vnútorná sloboda nám otvára bránu k pochopeniu toho, kto sme.

Qualitytime – 2-dňový víkendový Workshop k novému pohľadu na vlastné telo sa pripravuje.