Viac telesnej rovnováhy

Pre viac nielen telesnej rovnováhy - Aktivácia samouzdravujúcich síl Bowenovou metódou

Chceš  získať viac nielen telesnej rovnováhy a zbaviť sa bolesti?

Bowenova metóda, skrátene BOWTECH®, jemne aktivuje telo, aby sa uzdravilo samé. Je to dynamická, celostná metóda, ktorá sa osvedčila pri akútnych ako aj chronických zdravotných problémoch tela a duše.

Aktivácia samouzdravovania, resp. regenerácia tela prebieha na troch úrovniach – telesnej, duševnej a duchovnej. Inteligencia tela rozhodne, na ktorej úrovni, v akom tempe je nutná oprava, aby sme sa dostali zase do rovnováhy: